Gratis bereikbaar op 0800 2000

De eerste mijlpaal is bereikt: alle zeven clusters van beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen, hebben het basisdocument Afwegingskader vertaald voor hun eigen beroepsgroep. Het gaat om de clusters onderwijs, justitie, verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, pedagogen/psychologen e.a., paramedici en kinderopvang. Ze hebben hun meldcodes gisteren aangeboden aan minister De Jonge.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Radarfunctie

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Acuut en structureel

Onder leiding van een projectleider heeft elk cluster in samenspraak met Veilig Thuis beschreven wat hun beroepsgroep verstaat onder ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld en zijn beroepsspecifieke voorbeelden van acute en structurele onveiligheid verzameld en opgenomen. Hierdoor is het voor professionals uit de betreffende beroepsgroep duidelijk welke situaties zij volgens hun beroepsnorm altijd melden bij Veilig Thuis.

5 afwegingsvragen

Tot 1 januari 2019 kunnen organisaties hun meldcodes met behulp van de nieuwe documenten verbeteren en kunnen professionals ermee oefenen. Vanaf 1 januari zijn professionals verplicht te werken met een meldcode waarin de 5 afwegingsvragen zijn opgenomen.

Afwegingskader beroepsgroepen

Benieuwd naar het afwegingskader dat voor jouw beroep geldt? Bekijk dan hieronder:
Artsencoalitie
Verpleegkundigen en verzorgenden
Paramedici
Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals
Verloskundigen
Onderwijs en leerplichtambtenaren
Kinderopvang
•Justitie – Ben je medewerker bij een organisatie uit het cluster Justitie? Kijk dan op de interne communicatiekanalen van jouw organisatie voor het afwegingskader.

Meer informatie

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bekijk hier het nieuwe introductiefilmpje over de verbeterde meldcode.
En bekijk ook nog de Handreiking Participatie van kinderen in de Wet meldcode.

Bronnen: www.augeo.nl, www.rijksoverheid.nl