Gratis bereikbaar op 0800 2000

Sinds 2015 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd rond de zorg voor kinderen. Zo is  alle jeugdhulp onder één nieuwe wet samengevoegd, de Jeugdwet. Het AMK ( Advies en meldpunt kindermishandeling) is samengevoegd met het SHG (Steunpunt huiselijk geweld) en de Veilig Thuis organisaties zijn ontstaan. Vanaf 1 januari 2019 treedt de verbeterde Wet Meldcode inwerking. Om aandachtsfunctionarissen bij te scholen in al deze ontwikkelingen biedt Doen! Training & Advies in samenwerking met Veilig Thuis op 4 februari 2019 een scholingsdag aan voor aandachtsfunctionarissen. In deze training  wordt u op de hoogte gebracht van alle nieuwe ontwikkelingen en zal een medewerker van Veilig Thuis aanschuiven om mee te denken over ingebrachte casuïstiek.

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan zorgen voor een betere toepassing van de Wet meldcode. In deze scholingsdag komen dan ook de volgende onderwerpen aan de orde:
• Het opfrissen van de kennis rondom huiselijk geweld en kindermishandeling
• Nieuwe inzichten in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
• Werken met de verbeterde  meldcode en het afwegingskader
• Gegevensuitwisseling en dossiervorming
• De nieuwe werkwijze van Veilig Thuis
• Inbreng eigen casussen

Datum en locatie
De bijscholingsdag vindt plaats op 4 februari 2019 van 09:00 tot 16:00 bij de GGD Hollands Midden,  Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden

Doelgroep
Deze trainingsdag is bedoeld als bijscholing  voor aandachtsfunctionarissen die de training ‘Aandachtsfuntionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’ hebben gevolgd vóór 2017 in de regio Hollands Midden.

Kosten en aanmelding
De training kost € 125,–  per deelnemer en is inclusief lunch.
Aanmelden kunt u door een e-mail te sturen naar w.tazelaar@doentrainingenadvies.nl.

De training gaat door vanaf 8 deelnemers. Er kunnen maximaal 12 deelnemers bij de training aanwezig zijn. Indien u toch graag wilt mee doen maar de training is óf vol óf u kunt niet op deze datum, dan kunt u dit via een e-mail aangeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wendy Tazelaar
T 06-28159419
E w.tazelaar@doentrainingenadvies.nl
www.doentrainingenadvies.nl