Gratis bereikbaar op 0800 2000

Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

Marokkaans-Nederlandse tienermeiden kwetsbaarder voor shame sexting

Niet praten over seksualiteit maakt dat tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond minder weerbaar zijn tegen ‘shame sexting’, het zonder toestemming doorsturen van naaktbeelden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Nieuwe campagne: Kom in actie bij vermoedens van huiselijk geweld

Vorige week startte de nieuwe landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ die mensen oproept in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds op grote schaal voor komt. Dat schrijven minister Hugo de Jonge (VWS) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek kindermishandeling van Leidse hoogleraar valt in de prijzen

Hoogleraar Forensische gezinspedagogiek Lenneke Alink heeft een Ammodo Science Award gewonnen voor haar onderzoek naar de oorzaken van kindermishandeling. Aan de award is een bedrag van 300.000 euro verbonden om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Römkens: ‘Intensiveer politietraining partnergeweld’

De training van politieagenten op het gebied van geweldincidenten in huiselijke kring zou geïntensiveerd moeten worden. Daarvoor pleitte Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gender gerelateerd geweld, onlangs in een uitzending van Nieuwsuur.

Nieuwe website kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl. Op de site vinden onderwijzers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Verbeterde meldcode per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 verandert de huidige meldcode. In de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling blijven de stappen hetzelfde, maar wordt het een professionele norm om te melden bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Bij het wegen van de onveiligheid zijn er per beroepsgroep afwegingskaders vastgelegd die te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid, website Rijksoverheid meldcode.

Factsheet van de vrouwenopvang

Het netwerk Vrouwenopvang helpt slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zowel in de thuissituatie als op een veilige opvanglocatie. Dit netwerk bestaat uit 20 instellingen, verspreid over het land. De leden van dit netwerk willen het geweld stoppen en duurzaam oplossen. Jaarlijks worden door het netwerk meer dan 16.500 mensen geholpen. In een Infographic heeft het landelijk netwerk Vrouwenopvang de geboden hulp in kaart gebracht.

Veilig Thuis informeert je over veranderde werkwijze

Per 1 januari 2019 verandert de werkwijze van Veilig Thuis. Situaties van acuut en structureel geweld moeten eerder en beter in beeld komen bij Veilig Thuis. In samenhang daarmee wordt, eveneens per 2019, de verbeterde Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vanaf deze datum moeten professionals gebruik maken van een afwegingskader die helpt bij het wegen en beslissen of er een melding bij Veilig Thuis gedaan moet worden. Meer zaken zullen hiermee op de radar van Veilig Thuis komen, waardoor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling naar verwachting zal verbeteren. Op 5 februari informeert Veilig Thuis Hollands Midden het werkveld hierover in een regiobijeenkomst.

Meer dan 25 factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van...