Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuwe publiekscampagne over ouderenmishandeling van start

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) hebben in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een gezamenlijke campagne rondom het onderwerp Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling ontwikkeld, een vervolg op de campagne tegen kindermishandeling begin dit jaar. Gedurende de looptijd van de campagne komen er verschillende vormen van huiselijk geweld naar voren. Op 12 juni is gestart met het onderwerp ouderenmishandeling. In het najaar komt ook partnergeweld aan bod. 

Strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Seksueel overschrijdend gedrag is niet te tolereren. Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Vrouwen en mannen hebben nog dagelijks te maken met seksueel overschrijdend gedrag, waarvan de gevolgen vaak indringend zijn. Door nieuwe strafbaarstellingen voor ‘seks tegen de wil’ en ‘seksuele intimidatie’ in de wet op te nemen – naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding – kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen dan nu en wordt hun veiligheid vergroot.

E-learning voor jeugdprofessionals over gendervraagstukken

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuisvoelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 op 3 overwegen suïcide. Werk je als...

Nieuwsbrief Veilig Thuis over verbeterde meldcode

Veilig Thuis merkt dat er nog veel vragen zijn over hoe om te gaan met de verbeterde werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat dit ook direct samenhangt met de vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis is besloten de komende tijd een nieuwsbrief uit te brengen. In het eerste nummer (mei 2019) wordt een zogenaamd script aangedragen. Hiermee kunnen professionals aan hun cliënt kenbaar kunnen maken dat er gemeld gaat worden bij Veilig Thuis, ook als de cliënt meewerkt aan hulpverlening. Daarnaast wordt ingegaan op 2 andere veel gestelde vragen over het nieuwe afwegingskader. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief verder onder nieuwe naam Veilig ouder worden

Veilig ouder worden maakt deel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis. Dit programma wil huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling eerder en beter in beeld hebben. En zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen bij (een vermoeden van) mishandeling. Ouderenmishandeling heeft een specifieke aanpak nodig. Veilig ouder worden voorziet daarin. Veilig ouder worden gaat door op de door ‘Ouderen in veilige handen’ ingeslagen weg. Het actieplan Ouderen in veilige handen liep van 2011 tot 1 juli 2018.

Kinderen in de opvang

In Nederland verblijven duizenden kinderen maandenlang in de maatschappelijke of vrouwenopvang. Hoe komen ze daar terecht? Wat hebben ze nodig om gezond op te groeien? Lees over de ervaringen van deze kinderen en professionals en in de april-uitgave van het on line Augeo magazine. Daarin onder andere ook een interview met medewerkers van vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden en de opvang en hulp die zij aan kinderen bieden middels de methodiek Veerkracht.

Transgender mensen extra kwetsbaar voor huiselijk geweld

Vorig jaar heeft Transgender Netwerk Nederland [TNN] onderzoek gedaan naar het geweld dat transgender personen in Nederland meemaken. Hieruit blijkt onder andere dat 40 procent van de trans personen regelmatig in de huiselijke sfeer incidenten zoals psychisch of...

Seksuele grensoverschrijding groot probleem voor meisjes voortgezet speciaal onderwijs

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs van Rutgers en Soa Aids Nederland. Zo is 27 procent van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7 procent van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek deden naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.