Gratis bereikbaar op 0800 2000

Transgender mensen extra kwetsbaar voor huiselijk geweld

Vorig jaar heeft Transgender Netwerk Nederland [TNN] onderzoek gedaan naar het geweld dat transgender personen in Nederland meemaken. Hieruit blijkt onder andere dat 40 procent van de trans personen regelmatig in de huiselijke sfeer incidenten zoals psychisch of...

Seksuele grensoverschrijding groot probleem voor meisjes voortgezet speciaal onderwijs

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs van Rutgers en Soa Aids Nederland. Zo is 27 procent van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7 procent van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek deden naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.

Training Kinderen die opvallen op 15 mei en 14 juni

Naar aanleiding van de eerste succesvolle samenwerking met MOC ‘t Kabouterhuis biedt Veilig Thuis in mei en juni dit jaar opnieuw de training Kinderen die opvallen aan in Leiden. De training is bedoeld voor professionals werkzaam op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Wat is de rol van hulpverleners bij (vecht)scheidingen?

Dat scheiden complex kan zijn en vaak erg pijnlijk, zullen veel ervaringsdeskundigen beamen. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Maar hoe voorkom je dat het uit de hand loopt? En kun je als hulpverlener daarin een rol spelen? De voorstelling Goed scheiden, bedoelt voor professionals, onderzoekt.

Asielzoeker krijgt recht op opvang bij huiselijk of eergerelateerd geweld

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

NVGK presenteert richtlijn ouderenmishandeling

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gisteren de richtlijn ‘Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein’ in ontvangst genomen. De richtlijn is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVGK).

5,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

Marokkaans-Nederlandse tienermeiden kwetsbaarder voor shame sexting

Niet praten over seksualiteit maakt dat tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond minder weerbaar zijn tegen ‘shame sexting’, het zonder toestemming doorsturen van naaktbeelden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Nieuwe campagne: Kom in actie bij vermoedens van huiselijk geweld

Vorige week startte de nieuwe landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ die mensen oproept in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds op grote schaal voor komt. Dat schrijven minister Hugo de Jonge (VWS) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.