Gratis bereikbaar op 0800 2000

Chatfunctie Veilig Thuis veel gebruikt

Er wordt veel gebruik gemaakt van de chat die Veilig Thuis Hollands Midden sinds 25 mei heeft geopend op de website. Tot nu toe vonden er 25 chatgesprekken plaats. Niet alleen werd er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hadden over hun eigen situatie wisten de chat te vinden. De chat is niet bedoeld voor professionals.

Nu ook chatten met Veilig Thuis tijdens kantoortijden

Heb jij te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling maar is het in deze periode lastig om ons te bellen? Bereik ons dan via de chat. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact met ons op te nemen. Wij zijn via de chat bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 u. Natuurlijk blijft de telefoonlijn 0800-2000 zoals gebruikelijk 24/7 bereikbaar. De chat voor Hollands Midden vind je op onze Veilig Thuis site.

Praatplaten voor ouders en kinderen in de jeugdbeschermingsketen

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Een van de doelen binnen het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen is  de keten inzichtelijk te maken aan de hand van beeldmateriaal. Vanuit deze gedachte zijn praatplaten ontwikkeld, samen met kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen.

Huiselijk geweld met codewoord melden bij apotheek

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.

Nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld tijdens de coronacrisis

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.

Videosessie 30 april: contact met Kwetsbare Gezinnen tijdens Coronacrisis

De Coranacrisis heeft grote impact op gezinnen die toch al kwetsbaar waren. Door het wegvallen van school, opvang en contact met het sociale netwerk komen gezinnen verder onder druk te staan. Het risico op geweld neemt in deze gezinnen toe. Hoe ga je hier als professional mee om? Terwijl je zelf te maken hebt met beperkende corona-maatregelen en zorgen over je eigen gezondheid? Tijdens deze gratis videosessie wisselen we ervaringen, tips en goede voorbeelden met elkaar uit.

Het coronavirus en het werk van Veilig Thuis

Het coronavirus en alle maatregelen die zijn genomen, hebben ook effect op het werk bij Veilig Thuis.  We houden echter onze dienstverlening zo goed mogelijk overeind. Je kunt ons gewoon bereiken voor vragen, advies en meldingen. Afspraken gaan zoveel mogelijk door.

Wat als thuis de spanningen oplopen?

Het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ heeft een kort en duidelijk overzicht (1 pagina) gemaakt met praktische tips als de spanningen thuis te hoog oplopen vanwege de corona-crisis. 

Toename risico op huiselijk geweld en hoe je risicogezinnen kunt ondersteunen

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden nu noodgedwongen dichter op elkaar, waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld groter wordt. Op dit moment is het vanwege de mogelijke kans op besmetting niet of minder mogelijk om fysiek contact met cliënten te onderhouden. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen als je weet dat er in een gezin geweld voorkomt, of wanneer je de kans op geweld groot acht.