Gratis bereikbaar op 0800 2000

Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?

Kinder- en jeugdpsycholoog Willemijn van Eldik roept jeugdhulpverleners op om standaard aandacht te besteden aan de partnerrelatie in preventie gezinsprogramma’s en jeugdinterventies. De manier waarop ouders omgaan met meningsverschillen kan het gedrag van kinderen namelijk sterk beïnvloeden. Dit blijkt uit haar proefschrift ‘Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?’.

Masterclass: wat moet je als professional weten over seksueel misbruik

Een aantal keer per jaar wordt een dag lang, state-of-the-art scholing georganiseerd voor professionals over het onderwerp seksueel misbruik, en wat daar anno 2020 over bekend is. De dag wordt ondersteund door de wetenschap, voorbeelden uit de praktijk en videobeelden. De masterclasses op 2 november 2020 en 1 februari 2021 zijn “live”. De corona-richtlijnen worden in acht genomen waarbij een een maximum aantal mensen worden toegelaten en anderhalve meter in acht genomen kunnen worden.

Het coronavirus en het werk van Veilig Thuis

Het coronavirus en alle maatregelen die zijn genomen, hebben ook effect op het werk bij Veilig Thuis.  We houden echter onze dienstverlening zo goed mogelijk overeind. Je kunt ons gewoon bereiken voor vragen, advies en meldingen. Afspraken gaan zoveel mogelijk door.

Pilot vergoeding eigen risico cliënten Centra Seksueel Geweld

Slachtoffers van seksueel geweld komen vanaf september in aanmerking voor een uitkering, als vergoeding van het eigen risico van hun zorgverzekering. De regeling is bedoeld voor personen die binnen zeven dagen na slachtoffer te zijn geworden, medische of psychologische zorg hebben gekregen in een Centrum Seksueel Geweld (CSG).

Richtlijn Kindermishandeling: enkele toevoegingen

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten, professionele praktijkkennis en ervaringen van ouders en jeugdigen. Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij beslissingen omtrent situaties van (vermeende) kindermishandeling.

Enkele positieve trends in Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in het hele land. In onze regio Hollands Midden hebben 45 schoollocaties deelgenomen en bijna 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst...