Gratis bereikbaar op 0800 2000

10 november is de Dag van de mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers  in het zonnetje gezet. In veel gemeenten worden activiteiten georganiseerd als dank voor de vrijwillige inzet. In Leiden is onlangs het Mantelzorgakkoord vernieuwd met daarin beschreven hoe organisaties mantelzorgers kunnen ondersteunen. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken. Overbelasting vormt een risico voor het ontsporen van de zorg.

Het Leidse Mantelzorgakkoord werd in 2013 gesloten en was aan vernieuwing toe. In het vernieuwde Mantelzorgakkoord werken de volgende organisaties samen: ActiVite, Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Eva, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Kwadraad, Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Libertas Leiden, Marente, MEE Zuid-Holland Noord, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh en Topaz. Binnenkort verschijnt er een digitale versie van het vernieuwde Mantelzorgakkoord.

Meer info over de activiteiten voor mantelzorgers op de Dag van de mantelzorg vind je op websites van bovengenoemde organisaties.