Gratis bereikbaar op 0800 2000

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. Naar schatting geldt dat voor zo’n 90% van de cliënten in de maatschappelijke en de vrouwenopvang. Geweld kan een oorzaak zijn van financiële problemen, maar ook een gevolg. Het boek ‘Geld en Geweld’ biedt handvatten voor professionals.

Hulpverleners weten niet altijd wat te doen aan deze problematiek. Zolang er financiële problemen zijn, is de weg naar herstel en het stoppen van geweld echter lastig.  Ferdi Bekken, projectleider bij Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, deed in de opvang van Fier onderzoek naar armoeden en schuld. Ze schreef er een boek over: ‘Geld en Geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties’. Het boek richt zich op professionals in gewelds- of schuldhulpverlening, sociale wijkteams, specialistische ggz, beleidsmedewerkers, bewindvoerders en schuldeisers. Zij krijgen handvatten aangereikt om financiële problemen van hun cliënten te signaleren en bespreekbaar te maken.

Training Geld & Geweld
Naast het boek is er een training voor professionals ontwikkeld over armoede en schulden in relatie tot geweld. Voor meer informatie: Fier Academy via fieracademy@fier.nl.

Boek bestellen?

Ga naar Geld en Geweld (via SWPbooks.com). Het boek kost € 24,50.