Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Handreiking aanpak financieel misbruik van ouderen

De aanpak van financieel misbruik is een van de speerpunten van de overheid. Veilig Thuis Hollands Midden heeft een Handreiking voor beroepskrachten gemaakt omdat u een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen, signaleren en stoppen van financieel misbruik. Veilig Thuis is een van de partners die samen met u kan optrekken in de aanpak van dit probleem.

Lees meer

‘In de vakantie vallen veel belangrijke steunpilaren weg’

Gezinsleden zitten op elkaars lip, hulpverleners en bekenden zijn op vakantie. Niet zo vreemd dat de zomervakantie voor veel kinderen in risicosituaties een onveilig moment is. Debbie Maas, adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant: ‘Alles staat of valt met duidelijke afspraken.’

Lees meer

Katwijk: krachten bundelen tegen financieel misbruik van ouderen

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

In Katwijk draagt men de aanpak van financieel misbruik van ouderen een warm hart toe. Sinds oktober 2016 kent de gemeente een Lokale Alliantie die financieel misbruik van ouderen wil aanpakken, maar liever nog wil voorkomen. Op initiatief van fiscalist Nickey Smelt en kandidaat-notaris Anne van Heijnen bundelt een hele diverse groep beroepskrachten hun kennis en kunde om ouderen veilig financieel ouder te laten worden.

Lees meer

Zomer risicoperiode voor huwelijksdwang

De zomer is een risicoperiode voor (kinderen en) jongeren die met huwelijksdwang, achterlating in het land van herkomst en meisjesbesnijdenis te maken hebben. Dit zijn vormen van eergerelateerd geweld. Het betreft complexe problematiek en de gevolgen zijn vaak heel ernstig (bijvoorbeeld achterlating in het land van herkomst, huiselijk geweld en soms zelfs zelfdoding).

Lees meer

Gratis workshops vroegsignalering voor vrijwilligers

Bent u vrijwilliger in de regio Midden-Holland? Bijvoorbeeld voor ouderen? Dan kunt u zich inschrijven voor één of meerdere workshops. U kunt u laten inspireren, uw kennis vergroten en uw collega-vrijwilligers ontmoeten. De invulling is mede tot stand gekomen in samenwerking met zorgorganisaties in de regio en wordt georganiseerd door Transmuraal Netwerk Midden-Holland.

Lees meer

Morele dilemma’s in de aanpak ouderenmishandeling

In de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg komen zorgverleners regelmatig voor morele dilemma’s te staan. Het gaat niet zozeer om goed en fout maar om normen en waarden die een rol spelen in je afwegingen. Soms staat het professioneel handelen op gespannen voet met de wensen van je cliënt of diens mantelzorger, soms speelt je rechtvaardigheidsgevoel je parten. De Kenniskring Ouderenmishandeling besteedt er in juni aandacht aan.

Lees meer

Training verdieping Vlaggensysteem: ‘Buiten de lijnen’, de invloed van cultuur voor het beoordelen van seksueel gedrag

Voor professionals is het niet eenvoudig om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen. Het raakt aan eigen normen en waarden, zeker als zich incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoen ontstaat er bij professionals vaak handelingsverlegenheid. Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als leerkracht of hulpverlener andere overwegingen als een jonge pleger andere culturele normen of waarden heeft? Beoordelen we jongens anders dan meisjes, wanneer zij bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben? Op 15 juni bieden Doen! Training en Advies en Veilig Thuis Hollands Midden een gratis training hierover aan.

Lees meer

Kinderen uit de Knel: beleving en ervaringen van ouders en kinderen

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) hebben onderzoek verricht naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Daarbij werd ook onderzocht wat de effectiviteit is van de interventie Kinderen uit de Knel. Dit gebeurde door deelnemende ouders en kinderen voor en na de interventie te ondervragen via een vragenlijst.

Lees meer