Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Ontspoorde mantelzorg: “Langer thuis thuis wonen kan gevolgen hebben voor de relationele veiligheid.”

Hoe geven gemeenten de preventie en aanpak van ouderenmishandeling vorm? En heeft het actieplan Ouderen in veilige handen effect? Najaar 2017 vond een inventarisatie onder gemeenten plaats. Katrien de Vaan, projectleider en adviseur bij Regioplan, licht de belangrijkste conclusies en aanbevelingen toe. “Het wordt tijd dat we erkennen dat langer thuis wonen gevolgen kan hebben voor de relationele veiligheid.”

Lees meer

Cijfers 2017 over eergerelateerd geweld

In 2017 kwamen bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld (LEC EGG) 456 zaken binnen. Er vielen elf dodelijke slachtoffers. Net als in voorgaande jaren wordt het LEC EGG niet alleen om adviezen en ondersteuning gevraagd met betrekking tot eergerelateeerd geweld. Regelmatig komen vragen uit de eenheden en van partners zoals IND over andere thema’s, waarbij een relatie wordt gezien met onderwerpen die spelen in de multi-etnische samenleving.

Lees meer

Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge van VWS heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de kamerbrief van 30 maart gaat hij onder meer in op de stand van zaken van het te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij schets daarin de 2 actielijnen die gevolgd zullen worden.

Lees meer

Cursusaanbod CJG’s in 2017 verdubbeld

In 2017 zette het CJG-cursusbureau van de GGD een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten neer in de regio Zuid Holland Noord en Midden Holland (zie link). Dit opmerkelijke resultaat is te danken aan het gebruik van de diensten van het cursusbureau door álle CJG-medewerkers, aan de goede samenwerking met ketenpartners en het aanbieden van cursussen op maat. In 250 cursussen namen 4413 cursisten deel. In 2016 waren dit nog 132 cursussen, waar 2256 cursisten aan deelnamen.

Lees meer

Les ‘Sexting zonder risico’s’ beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Met trots heeft Veilig Thuis Hollands Midden de nieuwe les ‘Sexting zonder risico’s’ gelanceerd. Op 4 april heeft Roos van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn in Leiden, op het Vlietlandcollege te Leiden de nieuwe les in ontvangst genomen. Sexting is het verspreiden van seksueel getinte beelden door middel van een mobiele telefoon of internetapplicaties zoals WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en Twitter. Voor jongeren die op die beelden staan, kan dat ernstige gevolgen hebben. Om jongeren van die risico’s bewust te maken is een les ‘Sexting zonder risico’s’ ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Aanpak ouderenmishandeling: nog een weg te gaan.

In het onderzoek naar de stand van zaken van eind 2017 in de aanpak van ouderenmishandeling is specifieke aandacht uitgegaan naar (oorzaken van) handelingsverlegenheid in de aanpak. Ook is in kaart gebracht wat de stand van zaken is in beleid, organisatie en uitvoering vanuit het perspectief van gemeenten. Hoewel veel is bereikt is er nog een belangrijke weg te gaan.

Lees meer

Jongeren beginnen later met seks

Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 was dat met 17,1 jaar het geval. Dat blijkt uit de derde editie van het grootschalige representatieve onderzoek Seks onder je 25e dat Rutgers en Soa Aids Nederland op dinsdag 20 juni presenteren. Meisjes lijken meer bewust te kiezen voor een bij hen passend anticonceptiemiddel, want het gebruik van de pil is afgenomen ten gunste van het spiraaltje. Zorgelijk is dat ruim 40% van de jongeren geen condoom gebruikt bij een onenightstand. In vergelijking met 2012 is het aantal jongeren dat wel eens is gedwongen iets te doen of toe te staan op seksueel gebied, gedaald. Daarentegen is het aantal jongeren dat een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf heeft verstuurd, flink gestegen.

Lees meer

Wat werkt bij hulp aan vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Vrouwen die in hun jeugd misbruikt zijn, vinden het moeilijk om dat te bespreken. Het eerder signaleren van de (late) gevolgen, en daar adequaat op reageren vanuit de gezondheidszorg en hulpverlening, kan voorkomen dat problemen escaleren. Met Wat werkt dossier: ‘Wat werkt bij hulp aan vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt’ biedt Movisie professionals in het sociale domein, maar ook in de traumahulpverlening, een handreiking voor hun handelen bij (vermoedens van) de late gevolgen van vroeg seksueel misbruik van volwassen.

Lees meer

29 maart: minisymposium kindermishandeling in Oegstgeest

Hoe ver zijn we met de preventie van kindermishandeling en in de behandeling van gezinnen? Wat is belangrijk in geïntegreerd forensisch medisch onderzoek bij kinderen? Hoe interfereert kindermishandeling met de opbouw van gezonde hechting en wat betekent dit voor therapie?

Lees meer