Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Factsheet over online seksuele intimidatie

Online seksuele intimidatie kan variëren van zogeheten ‘bangalijsten’ tot naaktfoto’s en -filmpjes die zonder toestemming worden verspreid, seksistische uitingen over vrouwen op websites, en oproepen tot geweld tegen (overwegend vrouwelijke) critici van dit seksisme. De factsheet van Atria geeft informatie over omvang en aard en mogelijkheden om online seksuele intimidatie aan te pakken.

Lees meer

Bijna 2000 mensen in 2016 geholpen na seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerking tussen medische, psychologische en forensische disciplines volgens de multidisciplinaire aanpak (MDA). Politie en hulpverlening werken er nauw samen in het belang van slachtoffers (0–100 jaar) conform de werkwijze van Rape Centers in Scandinavië. Het Centrum Seksueel Geweld richt zich primair op acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting tot en met 7 dagen geleden. Er zijn inmiddels 13 Centra Seksueel Geweld, verspreid over heel Nederland.

Lees meer

Leuke stageplaats aangeboden voor HBO student Communicatie of Communication and Media Design

Bij de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis van de GGD Hollands Midden in Leiden hebben wij een werkervaringsstage voor een HBO student Communicatie of Communication and Media Design. Je hebt enige ervaring met het maken en editen van filmpjes met je mobiel en kunt dit goed aantonen. Naast het doen van de opdracht kun je desgewenst ook meelopen met trainingen aan professionals en een kijkje nemen in de keuken van Veilig Thuis in de praktijk. Meer weten? Lees werkervaringstage bij Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis... Lees meer

Handreiking Kindhuwelijken en informele huwelijken

Als professional kun je te maken krijgen met slachtoffers van kindhuwelijken en met mensen die religieus- of informeel (onwettig) zijn getrouwd. Soms gaan deze huwelijken gepaard met dwang, intimidatie, dreiging, isolatie of geweld. En vaak leidt dit tot sociale- en psychische problemen bij partners. In extreme gevallen zelfs tot zelfdoding.

Lees meer

De meldcode wordt aangepast

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangepast omdat professionals nu alleen bij Veilig Thuis melden als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. In de aangescherpte meldcode worden straks ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis. Alle beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken, moeten aan hun meldcode een afwegingskader toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf kunnen bieden of organiseren. Professionals melden nu alleen bij Veilig Thuis als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 met de vernieuwde meldcode werken.

Lees meer

Congres 26 september De vergeten groep: kopp/kvo-kinderen en hun ouders

1 op de 3 kinderen in Nederland groeit op bij een ouder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Een indrukwekkend aantal. Deze kinderen lopen een groot risico om zelf ook dergelijke problemen te ontwikkelen. Dit gebeurt bij circa 30 tot 60 % tijdens hun jeugd. Deze percentages nemen toe als beide ouders een psychiatrisch en/of een verslavingsprobleem hebben (gehad). De problematiek hangt vaak samen met het opgroeien onder (zeer) moeilijke gezinsomstandigheden naast de mogelijke erfelijke kwetsbaarheid die ze van hun ouders hebben meegekregen. Eenmaal volwassen zoekt gemiddeld 25% tot 40% van hen vanwege opgelopen psychiatrische en/of verslavingsproblemen hulp bij de volwassen GGZ. Kortom: gezien de grote aantallen is de kans groot dat hulpverleners vroeg of laat te maken krijgen met deze kinderen en/of hun ouders.

Lees meer

Implementatie van Wet meldcode nog niet op orde

Implementatie van de Wet meldcode niet op orde. Dat concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van eigen onderzoek. ‘De signalering, aanpak en hulp in situaties van geweld in afhankelijkheid vereisen een continue alertheid en aandacht, zowel in het durven zien en bespreken van signalen als in het zorgen dat de slachtoffers de juiste hulpverlening krijgen.’ De verschillen in gebruik van de Wet meldcode per sector zijn groot, van bijna 99% gebruik in de SEH’s van ziekenhuizen tot slechts net 50% bij vrijgevestigden in de GGZ.

Lees meer

Congres 19 september: Trauma bij kinderen

Het plotseling overlijden van een ouder, seksueel misbruik of huiselijk geweld… Veel kinderen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een trauma. Goede begeleiding passend bij de traumatische gebeurtenis is noodzakelijk om het trauma te verwerken.

Lees meer

Handreiking aanpak financieel misbruik van ouderen

De aanpak van financieel misbruik is een van de speerpunten van de overheid. Veilig Thuis Hollands Midden heeft een Handreiking voor beroepskrachten gemaakt omdat u een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen, signaleren en stoppen van financieel misbruik. Veilig Thuis is een van de partners die samen met u kan optrekken in de aanpak van dit probleem.

Lees meer