Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Veel ouderen lijden onder een vorm van ouderenmishandeling

Uit de nieuwste cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat vier procent van de ouderen boven 65 jaar in 2016 te maken met psychisch geweld in de thuissituatie. Ouderen konden in een grootschalig onderzoek aangeven of ze in de afgelopen 12 maanden nare ervaringen hadden in de thuissituatie. Inzet op preventie, signalering en hulp blijven daarom onverminderd nodig.

Lees meer

Start cursussen Met alle geweld een relatie

GGZ Rivierduinen en Kwadraad starten dit voorjaar in 3 steden weer de cursus Met alle geweld een relatie. De cursus is bedoeld voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met elke vorm van geweld in hun relatie. Het is ook geschikt voor vrouwen die dit willen voorkomen in een nieuwe relatie. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Lees meer

Nieuwe impuls voor 1Gezin1Plan in Hollands Midden

Professionals zien zeker de meerwaarde en successen in het werken met 1Gezin1Plan. Maar er zijn ook veel vragen en hobbels in de uitvoeringspraktijk die maken dat de werkwijze nog onvoldoende en op verschillende manieren wordt toegepast. In de regio Hollands Midden is een intensief traject van start gegaan om de werkwijze 1Gezin1Plan verder te implementeren en door te ontwikkelen. Dit sluit aan op de bevindingen van het onderzoek ‘1Gezin1Plan in de praktijk’ van het Verwey-Jonker Instituut dat onder meer in Midden-Holland werd uitgevoerd.

Lees meer

1Gezin 1Plan: Op zoek naar de oplossing die goed genoeg is

De gelijkwaardige en positieve benadering in de werkmethode 1Gezin1Plan wordt door professionals én gezinnen genoemd als een echte stimulans. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat onder meer in deze regio, Midden-Holland, is uitgevoerd. De onderzoekers constateren wel dat de verschillen tussen verschillende professionele organisaties in de benadering van gezinnen te groot zijn.

Lees meer

Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Of je nu politicus, theaterdirecteur of rapper bent: (seksueel) geweld, fysiek of niet-fysiek, online of offline, wordt niet meer getolereerd. De brede maatschappelijke verontwaardiging zwelt aan, dankzij én getuige de #MeToo-beweging. We moeten ons er echter van bewust zijn dat dit onderwerp weer uit de aandacht zal verdwijnen, omdat het gesprek erover nog niet genormaliseerd is.

Lees meer

8 februari: gratis masterclass Lesgeven over huiselijk geweld

Lesgeven over huiselijk geweld: waar begin je en hoe doe je dat? In deze masterclass gaan we hiermee samen aan de slag. Je krijgt praktische tips aan de hand van de leerpakketten ‘Leren Signaleren’ en informatie over verschillende werkvormen. Ook zal een trainer van Movisie je actief aan het werk zetten over hoe je dit thema introduceert in jouw klas.

Lees meer

Blauwe plekken: Voorstelling over kindermishandeling

Wilt u het thema kindermishandeling op uw school bespreekbaar maken? Er is een theatervoorstelling over dit thema dat u zeker zal helpen. De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is in 1993 bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

Lees meer

Eva is er voor mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten

Eva is de ondersteuningsorganisatie bij vragen over informele zorg. Het heeft veel kennis en ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers. Naast ondersteuning biedt Eva advies en informatie aan hulpvragers, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten.

Lees meer