Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Hoe staat het met de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen?

Deze zomer heeft het Aanjaagteam voor de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen haar werkzaamheden afgerond en hiervan verslag gedaan. Tegelijkertijd verscheen het rapport van Regioplan over de kernfuncties en effecten van de Allianties.  Er is een gestage groei gaande van lokale netwerken. Door de publiek-(semi)private samenwerking kan een Lokale Alliantie een belangrijke meerwaarde hebben in het voorkomen en signaleren van financieel misbruik voor alle leeftijdsgroepen.

Lees meer

Sterke stijging acute meldingen Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft vorig jaar bijna 50 procent meer acute meldingen ontvangen dan in 2017. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die onlangs zijn gepubliceerd.

Lees meer

Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma ‘Scheiden zonder schade’ heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Handige informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden beschikbaar

Op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, 15 juni, heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden gepresenteerd. De box bevat allerhande informatie om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. “Financieel misbruik is dé meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. En samen met onder andere banken moeten we hier een dam tegen opwerpen,” aldus minister De Jonge (VWS). “Daarom is er nu een speciaal informatiepakket voor ouderen, fysiek én online.”

Lees meer

Nieuwe publiekscampagne over ouderenmishandeling van start

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) hebben in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een gezamenlijke campagne rondom het onderwerp Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling ontwikkeld, een vervolg op de campagne tegen kindermishandeling begin dit jaar. Gedurende de looptijd van de campagne komen er verschillende vormen van huiselijk geweld naar voren. Op 12 juni is gestart met het onderwerp ouderenmishandeling. In het najaar komt ook partnergeweld aan bod. 

Lees meer