Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Ook zonder lichamelijk contact kan seksueel misbruik plaatsvinden

Ongeveer dertig procent van de Nederlandse kinderen krijgt voor de achttiende verjaardag te maken met een vorm van seksueel geweld. Dat blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen. En het is ook nog eens heel moeilijk om signalen van seksueel geweld te benoemen. Waar kun je als professional dan wel op letten als je seksueel geweld wilt voorkomen of stoppen?

Lees meer

19 november 2019: symposium ‘De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’

In de Week tegen Kindermishandeling organiseert de Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling op 19 november in DeFabrique in Utrecht een uniek symposium met sprekers als Rian Teeuw, Frank van Leerdam en optredens van het Nederlands Toegepast Theater. Deze dag is speciaal voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling en andere belangstellenden die met de meldcode werken. Op het symposium staat de rol van de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal.

Lees meer

26 september: inspiratiebijeenkomst herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van overbelasting bij mantelzorgers

U maakt het als beroepskracht ongetwijfeld wel eens mee. U maakt afspraken met de mantelzorger maar die worden niet nagekomen. Of: de mantelzorger is de laatste tijd wel heel kortaf. Of: de mantelzorger heeft geen energie meer om de eigen hobby’s uit te voeren. U krijgt dan een onderbuikgevoel dat u zegt: “hé die mantelzorger heeft het wel erg zwaar en is wellicht overbelast”. Eva organiseert op 26 september een inspiratiebijeenkomst hierover.

Lees meer

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen intramurale zorginstellingen sprake is van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Bureau Beke en Movisie deden onderzoek naar de vraag 'Hoe gaan...

Lees meer

Twee kenniskringen over complexe scheidingen

Op 21 november 2019 en 26 maart 2020 organiseert Veilig Thuis in Leiden de Kenniskring huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens beide bijeenkomsten is het thema complexe scheidingen. Inschrijven is nu mogelijk. Basiskennis Op 21 november behandelen we...

Lees meer

Leidraad Veilige Zorgrelatie geactualiseerd

De Leidraad Veilige zorgrelatie is geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

Lees meer

Gratis e-learning over AVG voor (sociale) wijkteams

Het werk als professional in een wijkteam wordt beïnvloed door de veranderingen in de privacywetgeving. De AVG is hiervan een recent voorbeeld. Veel wijkteammedewerkers vinden het lastig om overzicht te houden op al die regels. Herken je dat? Volg de e-learning en ontdek waar je op moet letten bij het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens van je cliënten.

Lees meer

Gastles kindermishandeling door ervaringsdeskundigen

Team-KIM heeft een missie: het wil dat kinderen en jongeren die onveilig opgroeien zich eerder gezien voelen en beter worden geholpen. Team-KIM weet waarover het praat: de leden hebben zelf kindermishandeling meegemaakt. Door voorlichting aan (aankomende) zorgprofessionals willen zij een bijdrage leveren aan het begrijpen van en hulp bieden aan slachtoffers van kindermishandeling.

Lees meer

Factsheet: huiselijk geweld tegen mannen

Mannenmishandeling is een vorm van partnergeweld. Geschat wordt dat in 40% van de huiselijk geweld casuïstiek, er (ook) sprake is van mannenmishandeling. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring. Er is nu een aparte factsheet verschenen over mannenmishandeling.

Lees meer

Hoe staat het met de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen?

Deze zomer heeft het Aanjaagteam voor de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen haar werkzaamheden afgerond en hiervan verslag gedaan. Tegelijkertijd verscheen het rapport van Regioplan over de kernfuncties en effecten van de Allianties.  Er is een gestage groei gaande van lokale netwerken. Door de publiek-(semi)private samenwerking kan een Lokale Alliantie een belangrijke meerwaarde hebben in het voorkomen en signaleren van financieel misbruik voor alle leeftijdsgroepen.

Lees meer