Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

SafetyNed voor online veiligheid bij huiselijk geweld en stalking

Je wilt je veilig voelen op plekken waar je veel tijd doorbrengt. Thuis, op straat, op je werk – en natuurlijk ook online. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak online en via social media lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden. SafetyNed kan helpen.

Lees meer

‘Bij kindermishandeling is iedereen slachtoffer’

Pim Goddijn (50) is ambulanceverpleegkundige en forensisch verpleegkundige bij Regionaal Ambulance Vervoer Hollands Midden. Daarnaast is hij aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling én betrokken geweest bij het afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld dat per 1 januari 2019 wordt ingevoerd.  In een interview met het V&VN Magazine vertelt hij over zijn motivatie en werkzaamheden. Lees hier het volledige interview in het V&VN Magazine.  ... Lees meer

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik doen meestal geen aangifte

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte en duur van de strafrechtelijke procedure een aanzienlijke drempel om aangifte te doen. Dit blijkt uit het ondezoek ‘Aangifte doe je niet’.

Lees meer

Wat kun je doen als je wordt gestalkt

Veel mensen krijgen te maken met stalking. Misschien overkomt het u ook. Dan heeft u te maken met iemand die u regelmatig lastigvalt. Het kan gaan om uw ex-partner, maar ook om een collega, een vriend, een familielid of iemand die u vaag kent. De nieuwe brochure ‘Als u wordt gestalkt’ geeft inzicht in stalking, wat u kunt doen en hoe de politie u daarbij kan helpen.

Lees meer

Aangepaste Meldcode en de radarfunctie van Veilig Thuis

Met de aanpassing van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1-1-2019 krijgt Veilig Thuis een zogenaamde radarfunctie. Hiervoor is het van belang dat iedereen signalen en vermoedens bij Veilig Thuis meldt, zodat ze op de radar komen. Veilig Thuis moet deze signalen langere tijd kunnen volgen. Dit is de radarfunctie van Veilig Thuis.

Lees meer

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte Meldcode vallen. Met name beroepsgroepen die direct met kinderen werken vinden hierin concrete handvatten om kinderen op verschillende momenten in het traject van signaleren, melden en hulpverlenen te betrekken.

Lees meer

Afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd

De eerste mijlpaal is bereikt: alle zeven clusters van beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen, hebben het basisdocument Afwegingskader vertaald voor hun eigen beroepsgroep. Het gaat om de clusters onderwijs, justitie, verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, pedagogen/psychologen e.a., paramedici en kinderopvang. Ze hebben hun meldcodes gisteren aangeboden aan minister De Jonge.

Lees meer

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project ‘Hoor je mij wel?’ van de Kinderombudsman.

Lees meer

Gratis VOG voor alle vrijwilligers

Alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie, moeten een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Dat is opgenomen in het regeerakkoord. Nu lijkt het dan ook echt te gaan gebeuren. Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Het is mijn verwachting dat de nieuwe regeling vanaf 1 november 2018 in werking zal treden.’

Lees meer