Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Nederlandse kindcheck is meest succesvolle instrument wereldwijd

Signaleren op basis van risicofactoren bij ouders blijkt een hele betrouwbare manier om kindermishandeling tegen te gaan. Mariëlle Dekker, directeur van Augeo: ‘In negentig procent van het totale aantal meldingen dat op deze basis werd gedaan, was daadwerkelijk sprake van kindermishandeling.’

Lees meer

Nieuwste prevalentieonderzoek over ouderenmishandeling

Naar schatting ruim één op de twintig thuiswonende ouderen heeft vanaf het 65ste levensjaar te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Van de 3,1 mln thuiswonende ouderen in Nederland betekent dit dat ca. 170.000 ouderen vanaf hun 65e levensjaar een vorm van ouderenmishandeling hebben meegemaakt (dat is 5.5 procent). Deze prevalentiecijfers komen sterk overeen met de resultaten van eerder vergelijkbaar opgezet onderzoek in het buitenland. Het onderzoek laat verder zien dat ouderenmishandeling in vele gedaanten en maten van ernst voorkomst en diverse gevolgen kan hebben. De groep slachtoffers is bovendien op een aantal andere vlakken kwetsbaarder dan de ouderen die geen slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Dit blijkt uit het onderzoek dat Regioplan op verzoek van het Ministerie van VWS heeft uitgevoerd.

Lees meer

Workshop ‘In gesprek over huwelijksdwang’

Heb jij als sociale professional in je werk te maken met huwelijksdwang herken je de risico’s? Uit loyaliteit met hun familie praten jonge mensen praten niet gauw uit henzelf hierover. Hoe pak je een gesprek daarover aan? Ontdek tijdens een workshop van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating hoe je gebruik kunt maken van verschillende instrumenten. In de workshop ‘In gesprek gaan over huwelijksdwang’ leer je vanuit jouw kwaliteiten effectief hierover in gesprek te gaan. Welke vragen kun je wel of niet stellen?

Lees meer

Gratis Symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ op 20 juni

Kinderen en jongeren worden soms blootgesteld aan heftige gebeurtenissen, zoals seksueel geweld, een auto-ongeluk of een nare vluchtgeschiedenis. Heftige gebeurtenissen kunnen sporen nalaten in het leven van kinderen. Zeker als dit met regelmaat en door vertrouwde volwassenen gebeurt, is het waarschijnlijk dat er naast posttraumatische stressstoornis ook andere problemen ontstaan. Zoals stemmingsproblemen, moeite met het aangaan en onderhouden van relaties, een negatief zelfbeeld en problemen met het omgaan met gevoelens. Deze problemen zijn te behandelen. Die behandeling is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van het kind, nu en later. Maar ook omdat kinderen met psychische problemen een grotere kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden. Om hulpverleners die met kinderen, jongeren en hun gezin in aanraking komen te informeren over de impact van heftige gebeurtenissen én wat we voor hen kunnen betekenen, organiseert het landelijk netwerk Trauma Experts het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’.

Lees meer

Kamerbrief over Scheiden zonder schade

De ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade. Dit bevat acties om schade bij kinderen als gevolg van (huwelijks)scheidingen van ouders te voorkomen.

Lees meer

De grote belofte die het sociale netwerk heet

Betrek de sociale omgeving bij het oplossen van problemen. Dat is de opdracht die sociale professionals vanuit de overheid hebben meegekregen. Een mooie gedachte, maar hoe doe je dat? Yvonne Paans, zelf maatschappelijk werker, kreeg ruimte van haar werkgever Lindenhout om er onderzoek naar te doen. Hoe betrek je de sociale omgeving erbij?

Lees meer

Website voor vluchtelingen over seksualiteit en seksuele gezondheid

Zanzu.nl is een website voor vluchtelingen en nieuwkomers over seksualiteit en seksuele gezondheid, de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein en de relevante hulp- en dienstverlening. Tot nog toe was hierover geen geschikte informatie beschikbaar voor anderstaligen. Door gebrekkige kennis lopen asielzoekers en migranten grote risico’s in seksuele gezondheid. Zanzu.nl biedt in 14 talen begrijpelijke informatie, rekening houdend met culturele gevoeligheden.

Lees meer