Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma ‘Scheiden zonder schade’ heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Handige informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden beschikbaar

Op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, 15 juni, heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden gepresenteerd. De box bevat allerhande informatie om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. “Financieel misbruik is dé meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. En samen met onder andere banken moeten we hier een dam tegen opwerpen,” aldus minister De Jonge (VWS). “Daarom is er nu een speciaal informatiepakket voor ouderen, fysiek én online.”

Lees meer

Nieuwe publiekscampagne over ouderenmishandeling van start

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) hebben in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een gezamenlijke campagne rondom het onderwerp Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling ontwikkeld, een vervolg op de campagne tegen kindermishandeling begin dit jaar. Gedurende de looptijd van de campagne komen er verschillende vormen van huiselijk geweld naar voren. Op 12 juni is gestart met het onderwerp ouderenmishandeling. In het najaar komt ook partnergeweld aan bod. 

Lees meer

Strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Seksueel overschrijdend gedrag is niet te tolereren. Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Vrouwen en mannen hebben nog dagelijks te maken met seksueel overschrijdend gedrag, waarvan de gevolgen vaak indringend zijn. Door nieuwe strafbaarstellingen voor ‘seks tegen de wil’ en ‘seksuele intimidatie’ in de wet op te nemen – naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding – kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen dan nu en wordt hun veiligheid vergroot.

Lees meer

E-learning voor jeugdprofessionals over gendervraagstukken

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuisvoelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 op 3 overwegen suïcide. Werk je als...

Lees meer

Nieuwsbrief Veilig Thuis over verbeterde meldcode

Veilig Thuis merkt dat er nog veel vragen zijn over hoe om te gaan met de verbeterde werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat dit ook direct samenhangt met de vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis is besloten de komende tijd een nieuwsbrief uit te brengen. In het eerste nummer (mei 2019) wordt een zogenaamd script aangedragen. Hiermee kunnen professionals aan hun cliënt kenbaar kunnen maken dat er gemeld gaat worden bij Veilig Thuis, ook als de cliënt meewerkt aan hulpverlening. Daarnaast wordt ingegaan op 2 andere veel gestelde vragen over het nieuwe afwegingskader. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Lees meer