Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Richtlijn Kindermishandeling: enkele toevoegingen

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten, professionele praktijkkennis en ervaringen van ouders en jeugdigen. Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij beslissingen omtrent situaties van (vermeende) kindermishandeling.

Lees meer

In het najaar van 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in het hele land. In onze regio Hollands Midden hebben 45 schoollocaties deelgenomen en bijna 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst...

Lees meer

Webinars over huwelijksdwang en achterlating

Begin juli organiseert het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een serie van drie webinars over de signalering en preventie van achterlating, bedoeld voor professionals die hier nog weinig ervaring mee hebben. Hoewel achterlating in het buitenland in deze tijd lastig is, speelt de achterliggende problematiek natuurlijk wel. De webinars gaan in op hoe achterlating te signaleren, wat de achterliggende motieven van achterlating zijn en hoe achterlating in samenwerking met het Knooppunt aan te pakken. Alle webinars zijn na afloop onbeperkt terug te kijken.

Lees meer

Sociale steun belangrijk bij kindermishandeling

Een stabiel sociaal netwerk is de belangrijkste beschermende factor tegen het ontstaan van kindermishandeling. Daarnaast helpt het schadelijke gevolgen voorkomen. Maar wat verstaan we onder sociale steun? Wie kan het bieden? En waarom helpt het? Je leest er  inspirerende verhalen, interviews en onderzoek over in het Augeo Magazine.

Lees meer

Dag tegen ouderenmishandeling: bekijk interview/webinar met Veilig Thuis Hollands Midden

Op 15 juni wordt internationaal aandacht besteed aan ouderenmishandeling. Op initiatief van SAM Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk interviewde de lokale omroep BR6 daarom Veilig Thuis Hollands Midden over grensoverschrijdend gedrag tegen ouderen. In de webinar worden voorbeelden gegeven en wordt specifiek ingegaan op welke rol vrijwilligers kunnen hebben in het signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling. Er wordt ook uitgelegd wat Veilig Thuis kan betekenen.

Lees meer

Vernieuwde Factsheet De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Van professionals wordt voortaan verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Voor de aanpak van eergerelateerd geweld gelden er specifieke aandachtspunten. In de geactualiseerde factsheet ‘De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld’ worden hier handvatten voor gegeven.

Lees meer

23 juni: Webinar voor ouders in lastige scheidingssituatie

Hoe voorkom je dat je kinderen lijden onder een lastige scheiding? Veel scheidingen hebben een grote impact op kinderen. Bij scheidingen die met extra veel conflicten verlopen, vinden veel ouders het vaak moeilijk om de kinderen hier buiten te houden of tegen te beschermen. In de gratis online webinar van kinderpsychologe en opvoeddeskundige Tischa Neve hoort u tips.

Lees meer

Chatfunctie Veilig Thuis veel gebruikt

Er wordt veel gebruik gemaakt van de chat die Veilig Thuis Hollands Midden sinds 25 mei heeft geopend op de website. Tot nu toe vonden er 25 chatgesprekken plaats. Niet alleen werd er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hadden over hun eigen situatie wisten de chat te vinden. De chat is niet bedoeld voor professionals.

Lees meer

Nu ook chatten met Veilig Thuis tijdens kantoortijden

Heb jij te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling maar is het in deze periode lastig om ons te bellen? Bereik ons dan via de chat. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact met ons op te nemen. Wij zijn via de chat bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 u. Natuurlijk blijft de telefoonlijn 0800-2000 zoals gebruikelijk 24/7 bereikbaar. De chat voor Hollands Midden vind je op onze Veilig Thuis site.

Lees meer