Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol. Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen.

Lees meer

Najaar: training Kinderen Die Opvallen voor kinderopvang

Nieuw in de regio

M.O.C. ’t Kabouterhuis biedt dit najaar samen met Veilig Thuis Hollands Midden de één-daagse training Kinderen Die Opvallen. ’t Kabouterhuis is al ruim 70 jaar specialist op het gebied van jeugdhulp en GGZ aan het jonge kind (0-6 jaar) en hun ouders. In samenwerking met Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) is de Kinderen Die Opvallen training speciaal voor de regio Hollands Midden ontwikkeld.

Lees meer

Training vlaggensysteem bij jeugd met een (verstandelijke) beperking

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Zij lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegelijk blijkt het voor veel ouders en professionals moeilijk om deze kinderen en jongeren voorlichting en ondersteuning te bieden bij hun seksuele ontwikkeling. Op 27 september kan de professional zich middels een verdiepingstraining verder bekwamen in het gebruik van het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking.

Lees meer

2e LOCK-congres Trauma en Veerkracht

Hoe komt het nu dat het ene kind na een ingrijpende gebeurtenis traumatische klachten ontwikkelt en het andere kind niet? Hoe herken je trauma en hoe kun je de veerkracht bij kinderen en gezinnen vergroten? Wat zijn de effecten van langdurige onveiligheid door...

Lees meer

SafetyNed voor online veiligheid bij huiselijk geweld en stalking

Je wilt je veilig voelen op plekken waar je veel tijd doorbrengt. Thuis, op straat, op je werk – en natuurlijk ook online. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak online en via social media lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden. SafetyNed kan helpen.

Lees meer

‘Bij kindermishandeling is iedereen slachtoffer’

Pim Goddijn (50) is ambulanceverpleegkundige en forensisch verpleegkundige bij Regionaal Ambulance Vervoer Hollands Midden. Daarnaast is hij aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling én betrokken geweest bij het afwegingskader Meldcode...

Lees meer

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik doen meestal geen aangifte

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte en duur van de strafrechtelijke procedure een aanzienlijke drempel om aangifte te doen. Dit blijkt uit het ondezoek ‘Aangifte doe je niet’.

Lees meer

Wat kun je doen als je wordt gestalkt

Veel mensen krijgen te maken met stalking. Misschien overkomt het u ook. Dan heeft u te maken met iemand die u regelmatig lastigvalt. Het kan gaan om uw ex-partner, maar ook om een collega, een vriend, een familielid of iemand die u vaag kent. De nieuwe brochure ‘Als u wordt gestalkt’ geeft inzicht in stalking, wat u kunt doen en hoe de politie u daarbij kan helpen.

Lees meer