Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Nieuwe website kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl. Op de site vinden onderwijzers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Lees meer

Verbeterde meldcode per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 verandert de huidige meldcode. In de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling blijven de stappen hetzelfde, maar wordt het een professionele norm om te melden bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Bij het wegen van de onveiligheid zijn er per beroepsgroep afwegingskaders vastgelegd die te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid, website Rijksoverheid meldcode.

Lees meer

Factsheet van de vrouwenopvang

Het netwerk Vrouwenopvang helpt slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zowel in de thuissituatie als op een veilige opvanglocatie. Dit netwerk bestaat uit 20 instellingen, verspreid over het land. De leden van dit netwerk willen het geweld stoppen en duurzaam oplossen. Jaarlijks worden door het netwerk meer dan 16.500 mensen geholpen. In een Infographic heeft het landelijk netwerk Vrouwenopvang de geboden hulp in kaart gebracht.

Lees meer

Veilig Thuis informeert je over veranderde werkwijze

Per 1 januari 2019 verandert de werkwijze van Veilig Thuis. Situaties van acuut en structureel geweld moeten eerder en beter in beeld komen bij Veilig Thuis. In samenhang daarmee wordt, eveneens per 2019, de verbeterde Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vanaf deze datum moeten professionals gebruik maken van een afwegingskader die helpt bij het wegen en beslissen of er een melding bij Veilig Thuis gedaan moet worden. Meer zaken zullen hiermee op de radar van Veilig Thuis komen, waardoor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling naar verwachting zal verbeteren. Op 5 februari informeert Veilig Thuis Hollands Midden het werkveld hierover in een regiobijeenkomst.

Lees meer

Website Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind heeft mei 2018 opdracht verleend aan een aanjaagteam om een tijdelijke ondersteuningsstructuur op te zetten voor lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen. Het team ondersteunt de bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nog eens 20 lokale allianties aan. Op een speciaal daarvoor ingerichte website kun je de vorderingen volgen.

Lees meer

Geld en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. Naar schatting geldt dat voor zo’n 90% van de cliënten in de maatschappelijke en de vrouwenopvang. Geweld kan een oorzaak zijn van financiële problemen, maar ook een gevolg. Het boek ‘Geld en Geweld’ biedt handvatten voor professionals.

Lees meer