Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

23 juni: Webinar voor ouders in lastige scheidingssituatie

Hoe voorkom je dat je kinderen lijden onder een lastige scheiding? Veel scheidingen hebben een grote impact op kinderen. Bij scheidingen die met extra veel conflicten verlopen, vinden veel ouders het vaak moeilijk om de kinderen hier buiten te houden of tegen te beschermen. In de gratis online webinar van kinderpsychologe en opvoeddeskundige Tischa Neve hoort u tips.

Lees meer

Chatfunctie Veilig Thuis veel gebruikt

Er wordt veel gebruik gemaakt van de chat die Veilig Thuis Hollands Midden sinds 25 mei heeft geopend op de website. Tot nu toe vonden er 25 chatgesprekken plaats. Niet alleen werd er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hadden over hun eigen situatie wisten de chat te vinden. De chat is niet bedoeld voor professionals.

Lees meer

Nu ook chatten met Veilig Thuis tijdens kantoortijden

Heb jij te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling maar is het in deze periode lastig om ons te bellen? Bereik ons dan via de chat. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact met ons op te nemen. Wij zijn via de chat bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 u. Natuurlijk blijft de telefoonlijn 0800-2000 zoals gebruikelijk 24/7 bereikbaar. De chat voor Hollands Midden vind je op onze Veilig Thuis site.

Lees meer

Praatplaten voor ouders en kinderen in de jeugdbeschermingsketen

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Een van de doelen binnen het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen is  de keten inzichtelijk te maken aan de hand van beeldmateriaal. Vanuit deze gedachte zijn praatplaten ontwikkeld, samen met kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen.

Lees meer

Huiselijk geweld met codewoord melden bij apotheek

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.

Lees meer

Videosessie 30 april: contact met Kwetsbare Gezinnen tijdens Coronacrisis

De Coranacrisis heeft grote impact op gezinnen die toch al kwetsbaar waren. Door het wegvallen van school, opvang en contact met het sociale netwerk komen gezinnen verder onder druk te staan. Het risico op geweld neemt in deze gezinnen toe. Hoe ga je hier als professional mee om? Terwijl je zelf te maken hebt met beperkende corona-maatregelen en zorgen over je eigen gezondheid? Tijdens deze gratis videosessie wisselen we ervaringen, tips en goede voorbeelden met elkaar uit.

Lees meer

Terugkijken: webinar door bijzonder hoogleraar Janine Janssen: zorgen voor meer veiligheid thuis tijdens de coronacrisis

De Wereld Gezondheidsorganisatie én de Verenigde Naties vragen wereldwijd aandacht voor de toename van huiselijk geweld door de coronacrisis. In Spanje zijn meldpunten in supermarkten georganiseerd. In Frankrijk werkt men met codewoorden. Wat doen we in Nederland? Of liever gezegd: wat zouden we in Nederland mogen doen? En in de regio Hart van Brabant?

Lees meer

Wat als thuis de spanningen oplopen?

Het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ heeft een kort en duidelijk overzicht (1 pagina) gemaakt met praktische tips als de spanningen thuis te hoog oplopen vanwege de corona-crisis. 

Lees meer

Toename risico op huiselijk geweld en hoe je risicogezinnen kunt ondersteunen

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden nu noodgedwongen dichter op elkaar, waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld groter wordt. Op dit moment is het vanwege de mogelijke kans op besmetting niet of minder mogelijk om fysiek contact met cliënten te onderhouden. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen als je weet dat er in een gezin geweld voorkomt, of wanneer je de kans op geweld groot acht.

Lees meer