Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Gastles kindermishandeling door ervaringsdeskundigen

Team-KIM heeft een missie: het wil dat kinderen en jongeren die onveilig opgroeien zich eerder gezien voelen en beter worden geholpen. Team-KIM weet waarover het praat: de leden hebben zelf kindermishandeling meegemaakt. Door voorlichting aan (aankomende) zorgprofessionals willen zij een bijdrage leveren aan het begrijpen van en hulp bieden aan slachtoffers van kindermishandeling.

Lees meer

Factsheet: huiselijk geweld tegen mannen

Mannenmishandeling is een vorm van partnergeweld. Geschat wordt dat in 40% van de huiselijk geweld casuïstiek, er (ook) sprake is van mannenmishandeling. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring. Er is nu een aparte factsheet verschenen over mannenmishandeling.

Lees meer

Hoe staat het met de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen?

Deze zomer heeft het Aanjaagteam voor de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen haar werkzaamheden afgerond en hiervan verslag gedaan. Tegelijkertijd verscheen het rapport van Regioplan over de kernfuncties en effecten van de Allianties.  Er is een gestage groei gaande van lokale netwerken. Door de publiek-(semi)private samenwerking kan een Lokale Alliantie een belangrijke meerwaarde hebben in het voorkomen en signaleren van financieel misbruik voor alle leeftijdsgroepen.

Lees meer

Sterke stijging acute meldingen Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft vorig jaar bijna 50 procent meer acute meldingen ontvangen dan in 2017. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die onlangs zijn gepubliceerd.

Lees meer

Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma ‘Scheiden zonder schade’ heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer