Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Masterclass: wat moet je als professional weten over seksueel misbruik

Een aantal keer per jaar wordt een dag lang, state-of-the-art scholing georganiseerd voor professionals over het onderwerp seksueel misbruik, en wat daar anno 2020 over bekend is. De dag wordt ondersteund door de wetenschap, voorbeelden uit de praktijk en videobeelden. De masterclasses op 2 november 2020 en 1 februari 2021 zijn “live”. De corona-richtlijnen worden in acht genomen waarbij een een maximum aantal mensen worden toegelaten en anderhalve meter in acht genomen kunnen worden.

Lees meer

Pilot vergoeding eigen risico cliënten Centra Seksueel Geweld

Slachtoffers van seksueel geweld komen vanaf september in aanmerking voor een uitkering, als vergoeding van het eigen risico van hun zorgverzekering. De regeling is bedoeld voor personen die binnen zeven dagen na slachtoffer te zijn geworden, medische of psychologische zorg hebben gekregen in een Centrum Seksueel Geweld (CSG).

Lees meer

Richtlijn Kindermishandeling: enkele toevoegingen

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten, professionele praktijkkennis en ervaringen van ouders en jeugdigen. Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij beslissingen omtrent situaties van (vermeende) kindermishandeling.

Lees meer

Enkele positieve trends in Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in het hele land. In onze regio Hollands Midden hebben 45 schoollocaties deelgenomen en bijna 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst...

Lees meer

Webinars over huwelijksdwang en achterlating

Begin juli organiseert het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een serie van drie webinars over de signalering en preventie van achterlating, bedoeld voor professionals die hier nog weinig ervaring mee hebben. Hoewel achterlating in het buitenland in deze tijd lastig is, speelt de achterliggende problematiek natuurlijk wel. De webinars gaan in op hoe achterlating te signaleren, wat de achterliggende motieven van achterlating zijn en hoe achterlating in samenwerking met het Knooppunt aan te pakken. Alle webinars zijn na afloop onbeperkt terug te kijken.

Lees meer

Sociale steun belangrijk bij kindermishandeling

Een stabiel sociaal netwerk is de belangrijkste beschermende factor tegen het ontstaan van kindermishandeling. Daarnaast helpt het schadelijke gevolgen voorkomen. Maar wat verstaan we onder sociale steun? Wie kan het bieden? En waarom helpt het? Je leest er  inspirerende verhalen, interviews en onderzoek over in het Augeo Magazine.

Lees meer