Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Nieuw actieplan schadelijke praktijken

Artsen gaan maagdenvlieshersteloperaties niet meer uitvoeren. Daarnaast worden kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten, niet langer erkend in Nederland. Dat staat in een nieuw plan waarmee de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming zogeheten schadelijke praktijken, zoals huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking aanpakken.

Lees meer

Veilig Thuis maakt animatie Visie op veiligheid

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de ‘Visie op veiligheid’ uitlegt.

Lees meer

Week van de liefde staat geheel in het teken van safe sexting!

Deze week is er weer Valentijnsdag en vieren we de Week van de Liefde. Deze themaweek is een leuke en laagdrempelige manier voor VO en MBO scholen om aandacht te besteden aan het onderwerp relaties en seksualiteit. De GGD en Veilig Thuis Hollands Midden organiseren diverse activiteiten. Dit jaar staat de Week van de Liefde in het teken van safe sexting.

Lees meer

‘Stem hulp kind af op het aantal problemen thuis’

De hulp bij problemen thuis moet beter afgestemd worden op de behoeften van kinderen en zich richten op alle gebieden waarop het kind hulp nodig heeft. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten uit het onderzoek ‘Ik ben meer dan mijn problemen’.

Lees meer

Senioren en financiële veiligheid: tips van de politie

De politie geeft op haar website veel informatie en praktische tips over financiële veiligheid voor senioren.  Handig om door te nemen en een aantal dingen te regelen. Het is ook mogelijk om de politie in uw woonplaats te vragen op een openbare voorlichtingsbijeenkomst hierover te spreken.

Lees meer

E-learning: Zo herkennen vrijwilligers ouderenmishandeling

Niet alleen professionals, ook vrijwilligers die met ouderen werken kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van oudermishandeling. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelde Movisie, samen met het ministerie van VWS, een e-learning. ‘Ik hoop dat professionals die vrijwilligers begeleiden hen hierop wijzen’, zegt Annette van Delft, senior adviseur bij Movisie.

Lees meer

Aankondiging: congres Jongeren en Seksueel Geweld

Seksueel geweld bij jongeren is een groeiend probleem. Afgelopen jaar was er een stijging van maar liefst 50% meer acute meldingen van seksueel geweld bij jongeren dan het jaar ervoor. De impact van seksueel geweld kan zo groot zijn dan het levens van jonge mensen kapot maakt. Wat zijn de uitdagingen voor jongeren rond hun seksuele ontwikkeling en de risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld? En, wat betekent het om op te groeien met flirten via social media in plaats van in het ‘echt’? Dat hoor je tijdens het congres Jongeren en Seksueel geweld dat dit jaar op 13 februari plaatsvindt.

Lees meer

Praten over huiselijk geweld: de weerstand voorbij

Professionals vinden het vaak nog erg lastig om het gesprek over huiselijk geweld te voeren. Duska Sabljic, preventiemedewerker bij Veilig Thuis Utrecht, probeert het ongemak onder professionals bespreekbaar te maken. ‘Het is een ingewikkeld gesprek, je moet goed luisteren naar alle signalen én de risico’s afwegen.’

Lees meer