Gratis bereikbaar op 0800 2000

Hollands Midden advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

info@veiligthuishm.nl

Postadres:
postbus 121
2300 AC Leiden

Gemeenten

Per 1 januari 2015 hebben alle gemeenten in Nederland een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht. Dit AMHK voorziet in:
• 1 centraal advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling met
• 1 telefoonnummer voor burgers en professionals

Hiertoe zijn in de regio Hollands Midden het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling samengegaan in de nieuwe organisatie Veilig Thuis Hollands Midden.
Veilig Thuis Hollands Midden werkt op basis van het VNG-model Handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ met daarin de vertaling van de wettelijke taken (WMO 2015):
• advies en ondersteuning bieden aan hulpvragers en omstanders
• advies en ondersteuning bieden aan professionals
• meldingen in ontvangst nemen
• triage doen over meldingen (urgentiebepaling en bepalen wat nodig is)
• inzetten vervolgtrajecten
• indien nodig zelf onderzoek doen
• eventueel inschakelen van politie of Raad voor de Kinderbescherming
• informeren van de melder over de genomen stappen

Veilig Thuis zet zich samen met gemeenten, politie en justitie en het brede werkveld in voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Daartoe zijn en worden specifieke, waar mogelijk regio-brede, afspraken gemaakt. Zo zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams in het sociale domein.

Meer informatie

[Download niet gevonden]
Dit VNG-model is het uitgangspunt voor de werkwijze van Veilig Thuis Hollands Midden.