Gratis bereikbaar op 0800 2000

Inschrijven

Kenniskring Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

13 september is ‘de dag van de scheiding’. De kenniskring Huiselijk Geweld en Kindermishandeling staat op deze dag dan ook in het teken van complexe scheidingen.

Locatie:                       Museum Volkenkunde Leiden

Zaal:                            Exacte ruimte wordt op een later tijdstip via email doorgegeven

Ontvangst:                 9.15 uur

Start programma:      9.30 uur

Einde programma:     11.30 uur

Inschrijven:                Zie onderaan deze pagina

Als professional is de kans groot dat je in je werk met kinderen van gescheiden ouders te maken krijgt. Jaarlijks overkomt ongeveer 70.000 kinderen een scheiding van de ouders. Dit is voor alle gezinsleden een erg ingrijpende gebeurtenis. De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed. Het omgaan met ouders die in een echtscheiding zijn verwikkeld kan heel lastig zijn. Als er sprake is van veel strijd tussen de ouders spreek je van een complexe scheiding. Dit betreft zo’n 20% van de scheidingen.

Hoe voorkom je als professional dat je in de strijd wordt getrokken en hoe bewaak je de belangen van het kind? Hoe zit het met informatie geven aan de andere ouder tijdens en na een scheiding? Mag je een kind ‘meegeven’ als de andere ouder het komt ophalen? Hoe ga je om met de loyaliteit van het kind? Wat houdt parallel ouderschap in? Hoe onderhoud je met beide ouders op positieve wijze het contact?

In deze kenniskring worden bovenstaande vragen beantwoord. Daarnaast leer je als deelnemer verschillende reacties van kinderen op een scheiding herkennen en hier naar te handelen. Dit met als doel dat kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen, ondanks de eventuele problemen.

Onze spreekster, Wendy Tazelaar, is een oude bekende van de kenniskring! Wendy heeft namelijk jarenlang de kenniskring georganiseerd, in samenwerking met het toen nog Steunpunt Huiselijk geweld. Sinds drie jaar werkt Wendy als zelfstandige als kindbehartiger, mediator en trainer huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze verschillende rollen benadert zij de problematiek rondom complexe scheidingen.

Het programma

–        Complexe scheiding: feiten en cijfers

–        Juridische zaken: bijvoorbeeld recht op informatie

–        Omgaan met ouders die in een complexe scheiding zitten

–        De kinderen: bewaken belangen van het kind, omgaan met loyaliteit(sconflicten), herkennen en handelen op reacties op scheiding

–        Wat is parallel ouderschap?

We ontmoeten je graag op 13 september!

Elizabeth Hamelinck en Wendy Tazelaar