Gratis bereikbaar op 0800 2000

Inschrijven

Regiobijeenkomsten over de werkwijze Veilig Thuis vanaf 2019

Per 1 januari 2019 wordt de verbeterde Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vanaf die datum moeten professionals gebruik maken van een afwegingskader die helpt bij het wegen en beslissen of er een melding bij Veilig Thuis gedaan moet worden. Dit heeft uiteraard ook invloed op de werkwijze van Veilig Thuis. Veilig Thuis krijgt daarbij een zogenaamde radarfunctie.

Op maandag 26 november (Gouda) en dinsdag 11 december (Leiden) organiseert Veilig Thuis Hollands Midden  twee regiobijeenkomsten over de verbeterde werkwijze Veilig Thuis en hoe dit van invloed is op de  samenwerking met de ketenpartners.

Let op! Er is enorm veel animo voor deze bijeenkomsten. Inmiddels is  de bijeenkomst van dinsdag 11 december al volgeboekt. Voor deze datum hebben we een wachtlijst aangemaakt. Je kunt deze aanvinken als  je geen mogelijkheid hebt om op 26 november voor Gouda te kiezen.

Tijdens deze bijeenkomsten neemt Veilig Thuis de professional mee in de achterliggende visie van de radarfunctie van Veilig Thuis, de verbeterde meldcode én ook hoe we partnerschap willen aangaan met de professional.

NB: We gaan deze bijeenkomst niet in op het afwegingskader van een specifieke beroepsgroep. Indien jullie daarin geïnteresseerd zijn, adviseren we contact op te nemen met de eigen beroepsgroepen voor meer informatie.

U kunt zich hieronder inschrijven voor 1 van de bijeenkomsten. U ontvangt tijdig een mail met de exacte locatie van de bijeenkomst.