Gratis bereikbaar op 0800 2000

De medewerkers van Veilig Thuis sturen e-mails met cliëntgegevens, of gegevens die herleidbaar zijn tot een cliënt, versleuteld op. Hiervoor gebruikt Veilig Thuis de diensten van Sleutelnet.

Voor professionals die met ons samenwerken betekent dit dat zij zich éénmalig moeten registreren bij Sleutelnet om de beveiligde gegevens te kunnen openen (ontsleutelen). Wanneer professionals voor het eerst een versleutelde e-mail ontvangen, worden zij automatisch naar deze registratiepagina geleid, waar zij een wachtwoord kunnen kiezen. Na voltooiing van het registratieproces kunnen versleutelde e-mails met het gekozen wachtwoord worden geopend en ook weer versleuteld worden beantwoord. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Noodzaak van versleutelde verzending
De Wet meldplicht datalekken schrijft voor dat wij e-mails met cliëntgegevens beveiligd versturen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit extra handelingen vraagt van professionals die met ons samenwerken. Daartoe heeft Veilig Thuis bijgesloten brief aan de directie van de ketenpartners verzonden met nadere toelichting en contactgegevens.

Praktische problemen
In het geval dat de professional wordt geconfronteerd met problemen als gevolg van de versleutelde e-mail dan adviseren wij eerst de bijgevoegde tips te lezen. Hierin gaan we in op veel voorkomende problemen. De genoemde instructie voor cliënten is overigens ook goed bruikbaar voor de professional. Is dit alles ontoereikend dan adviseren wij contact op te nemen met Sleutelnet via telefoonnummer 071-5140130.