Gratis bereikbaar op 0800 2000

Voorlichting en scholing

  • Wil je meer kennis over partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling?
  • Weet je hoe je opvallend gedrag van jonge kinderen (0-4 jr) kunt duiden en bespreken?
  • Ken je de signalen van eergerelateerd geweld of financieel misbruik van ouderen?
  • Ben je op zoek naar een objectieve methode om seksueel grensoverschrijdend gedrag te kunnen duiden?
  • Hoe maak je jongeren bewust van wensen en grenzen bij vriendschappen en relaties, ook op social media?
  • Wil je een voorlichting over de verbeterde Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de werkwijze van Veilig Thuis?

Voor al deze vragen kun je terecht bij Veilig Thuis Hollands Midden.

Kennisoverdracht en ondersteuning

Veilig Thuis heeft een eigen scholingsaanbod rond verschillende vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Dit aanbod is er voor beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn in de regio Hollands Midden. Daarnaast is het mogelijk een voorlichting, workshop, gastles of training-op-maat aan te vragen. (NB Wij verzorgen geen meldcode-training). Als we niet aan je vraag kunnen voldoen, kunnen we contactgegevens verstrekken van goede free lance trainers.

Ons doel is bewustwording, kennis over te dragen en/of handelingsvaardigheden aan te reiken, afgestemd op de beroepspraktijk. In een persoonlijk gesprek tussen Veilig Thuis en de opdrachtgever vindt er afstemming plaats over de gewenste scholing. In principe vindt de scholing plaats op locatie bij de opdrachtgever.

Ter ondersteuning aan de beroepskrachten heeft Veilig Thuis verschillende producten ontwikkeld, zoals folders, signalenlijsten, handreikingen en dergelijke.

Open aanbod

Veilig Thuis organiseert ook regelmatig scholingsactiviteiten met open inschrijving voor diverse beroepskrachten en instellingen. Deze worden aangekondigd op de nieuwsladder van deze website. Ook brengen wij het werkveld op de hoogte via digitale mailings, bijvoorbeeld over onze Kenniskring Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, en Ouderenmishandeling en Ontspoorde (mantel)zorg.

Meer informatie

Ellen Schot, eschot@ggdhm.nl, tel. 088-308 4607.