Gratis bereikbaar op 0800 2000

Per 1 januari 2019 verandert de werkwijze van Veilig Thuis. Situaties van acuut en structureel geweld moeten eerder en beter in beeld komen bij Veilig Thuis. In samenhang daarmee wordt, eveneens per 2019, de verbeterde Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vanaf deze datum moeten professionals gebruik maken van een afwegingskader die helpt bij het wegen en beslissen of er een melding bij Veilig Thuis gedaan moet worden. Meer zaken zullen hiermee op de radar van Veilig Thuis komen, waardoor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling naar verwachting zal verbeteren. Op 5 februari informeert Veilig Thuis Hollands Midden het werkveld hierover in een regiobijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de veranderde werkwijze van Veilig Thuis en hoe dit van invloed is op de samenwerking met de ketenpartners. De professional wordt meegenomen in de achterliggende visie van de radarfunctie van Veilig Thuis, de verbeterde meldcode én ook hoe we partnerschap willen aangaan met de professional.

NB In november en december hebben al twee soortgelijke bijeenkomsten plaatsgevonden in Gouda en Leiden.

Datum: dinsdag 5 februari 2019
Tijd: 14.00-16.15 u. (inloop vanaf 13.30 u.)
Locatie: Museum van Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden

NB: We gaan deze bijeenkomst niet uitgebreid in op het afwegingskader van specifieke beroepsgroepen. Veilig Thuis adviseert daarvoor contact op te nemen met de eigen beroepsgroep. Op internet is ook veel informatie te vinden.

Je kunt je inschrijven voor de (gratis) bijeenkomst via deze link.