Gratis bereikbaar op 0800 2000

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind heeft mei 2018 opdracht verleend aan een aanjaagteam om een tijdelijke ondersteuningsstructuur op te zetten voor lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen. Het team ondersteunt de bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nog eens 20 lokale allianties aan. Op een speciaal daarvoor ingerichte website kun je de vorderingen volgen.

Met het Actieplan Ouderen in veilige handen (2011-2015) en de Voortzetting daarvan (2015-2017) is actief gewerkt aan het voorkomen, en wanneer het zich toch voordoet, zo vroeg mogelijk signaleren en stoppen van ouderenmishandeling. In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Leden van de Brede Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties die vanuit hun eigen expertise betrokken zijn bij financieel misbruik van ouderen.

Lokale allianties
Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot ‘lokale allianties’. Dat zijn lokale netwerken van deelnemers die kennis over financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. De olievlek van lokale allianties breidt zich steeds verder uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft eind 2017 gevraagd in kaart te brengen:
•wat partijen op lokaal niveau nodig hebben om financieel misbruik van ouderen goed aan te kunnen pakken;
•wat partijen nodig hebben om een lokale alliantie op te richten;
•wat partijen nodig hebben om lokale allianties op een goede manier in een regio of gemeenten te borgen.

Aanjaagteam
Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind mei 2018 opdracht verleend aan een aanjaagteam om een tijdelijke ondersteuningsstructuur op te zetten voor lokale allianties. Het team ondersteunt de bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nog eens 20 lokale allianties aan.
Het aanjaagteam ondersteunt tijdelijk bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nieuwe lokale allianties aan. Het team bestaat uit: Marco Florijn (Seastarters), Oscar Balkenende (Brede Alliantie/NRI BV), Frank Kriek (Regioplan), Nickey Smelt (Hart en Have) en Marieke van der Veen (Seastarters). Er wordt gewerkt langs 4 actielijnen:
1. Het aanjagen van nieuwe en ondersteunen van bestaande lokale allianties
2. Onderzoek naar het functioneren en de resultaten van lokale allianties
3. Wisselwerking tussen de Brede Alliantie en lokale allianties
4. Ontsluiting van kennis

Bekijk voor meer informatie hier de website.