Gratis bereikbaar op 0800 2000

Kenniskring Ouderenmishandeling

Inschrijven voor de Kenniskring Ouderenmishandeling en Ontspoorde zorg

Thema: het afwegingskader binnen de verbeterde Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

Op 1 januari 2019 treedt de verbeterde Wet meldcode in werking. Beroepskrachten die onder de reikwijdte van de wet vallen moeten vanaf volgend jaar met een zogenaamd afwegingskader binnen de meldcode gaan werken. Het afwegingskader bestaat uit 5 vragen die bepalen of je een situatie bij Veilig Thuis moet melden, óók als je zelf hulp kunt inzetten of organiseren.
Met de aanpassing van de  meldcode per 1-1-2019 krijgt Veilig Thuis een zogenaamde radarfunctie. Professionals worden verplicht vermoedens van acute of structurele onveiligheid bij Veilig Thuis te melden. Het doel is onveilige situaties eerder en langer ‘op de radar’ van Veilig Thuis te krijgen.

Het is de verantwoordelijkheid van je eigen organisatie of als zelfstandige beroepskracht je voor te bereiden op de veranderingen. Ook aandachtsfunctionarissen hebben daar een  taak in. De Kenniskring wil de beroepskracht hierin ondersteunen en alvast de gelegenheid geven te oefenen met het afwegingskader. De focus ligt in de bijeenkomst op het afwegingskader.

Programma van de Kenniskring:
* We geven kort informatie over de radarfunktie van Veilig Thuis.
* We leggen het afwegingskader uit en gaan ermee oefenen aan de hand van casuïstiek.

 Let op: over de veranderde werkwijze van Veilig Thuis, inclusief de radarfunktie, wordt uitgebreid ingegaan op aparte regiobijeenkomsten. Meer informatie daarover lees je elders op deze website.

Belangrijk: Basiskennis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verondersteld.

Je kunt kiezen uit 2 bijeenkomsten:
Dinsdag 6 november, 14.00-16.30 u.
Leiden: het Paviljoen op het terrein van het museum Volkenkunde, Steenstraat 1.

Donderdag 15 november, 14.00-16.30 u.
Gouda: Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3

Je kunt je hieronder inschrijven voor 1 van de bijeenkomsten van de Kenniskring.
Toegang: gratis, aanmelden verplicht.